PAGE, JOHN ('Ioan Glan Dyfrdwy '; 1830? - 1852), bardd

Enw: John Page
Ffugenw: Ioan Glan Dyfrdwy
Dyddiad geni: 1830?
Dyddiad marw: 1852
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Robert Thomas Jenkins

O dras (Seisnig) anadnabyddus, a fagwyd yn y Bala. Yr oedd yn un o bedwar sylfaenydd 'Cymdeithas Lenyddol Penllyn' (gweler dan John Peter). Bu farw 17 Mehefin 1852.

Cyhoeddwyd llyfryn o'i waith, Briallu o lanau y Dyfrdwy, yn y Bala, 1852.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.