PUGH, ROBERT (1749 - 1825), clerigwr Methodistaidd

Enw: Robert Pugh
Dyddiad geni: 1749
Dyddiad marw: 1825
Rhiant: Jane Pugh
Rhiant: Hugh Pugh
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: clerigwr Methodistaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Daniel Williams

Ganwyd yn 1749 yn Nolgellau, mab ieuengaf Hugh a Jane Pugh, ac felly'n frawd i David Pugh a John Pugh. Bu yn ysgol un Conant yn Truro, Cernyw, cyn mynd i Goleg Exeter, Rhydychen, yn 1768; graddiodd yn 1772. Bu'n gurad yn Neston ac yn gurad parhaol Lee Brockhurst, Sir Amwythig, cyn cael ficeriaeth Donnington, swydd Lincoln, 1794-1825. Enwir ef yn aml yn llythyrau Thomas Charles o'r Bala ceisiodd berswadio Charles rhag cefnu ar yr Eglwys. Fel un o ysgutorion ewyllys ei frawd John cafodd gyfle i ateb holiadau Charles ynglŷn â chynorthwyo ei ysgolion a Chymdeithas y Beiblau. Bu farw 16 Chwefror 1825.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/