REES, GABRIEL (1757 - 1807), gweinidog y Bedyddwyr yn Rhydwilym;

Enw: Gabriel Rees
Dyddiad geni: 1757
Dyddiad marw: 1807
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog y Bedyddwyr
Place: Rhydwilym
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: William Joseph Rhys

Ganwyd ddechrau 1757, ger Llanglydwen. Bedyddiwyd ef yn 1778 yn Rhydwilym. Dechreuodd bregethu 'n union. Urddwyd ef Mehefin 1789. Er preswylio ohono ym Mhant-hywel, Trelech, bugeiliai Rydwilym a'i changhennau am gyflog blynyddol i'w was. Pregethai'n aml yng ngwyliau'r enwad, ac âi ar deithiau cenhadol. Perthynai i'r pregethwyr a gam-enwid, oblegid eu nwyd efengylu, yn ' bobl y tân dieithr.' Apwyntiwyd ef gydag eraill i bregethu ym mhlaid Calfiniaeth gymedrol yng Nghaerfyrddin yn 1799. Er na chyfrifid ef yn feddyliwr mawr nid oedd nemor neb yn fwy derbyniol nag ef. Dioddefodd am fisoedd cyn ei farw ar 21 Mai 1807. Canodd Joshua Watkins farwnad iddo.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/