REES, RICHARD (1707 - 1749), gweinidog Annibynnol Arminaidd

Enw: Richard Rees
Dyddiad geni: 1707
Dyddiad marw: 1749
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Annibynnol Arminaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd yn 1707 ar ei dreftadaeth, Gwernllwyn Uchaf, Dowlais; bu yn academi Caerfyrddin dan Thomas Perrot(t). Ar derfyn ei gwrs (1732) urddwyd ef yn gydweinidog â James Davies ar eglwys Annibynnol Cwm-y-glo (Merthyr Tydfil) - Rees yn Armin, a'i gyd-weinidog hyn yn Galfin. Ni lwyddwyd i gydfyw ddim hwy na 1747, pan aeth Rees a'i gyd- Arminiaid allan, a ffurfio eglwys newydd yng Nghefn-coed-cymer - eglwys sydd ers tro mawr bellach yn Undodaidd. Bu Rees farw fis Awst 1749. Cyhoeddwyd tair o'i bregethau yn 1754 gan Phillip Charles, ac yr oedd hefyd yn emynydd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.