RHOBERT ap DAFYDD LLWYD (fl. c. 1550-90), bardd

Enw: Rhobert Ap Dafydd Llwyd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

y dywedir amdano yn Swansea MS. 1 (277, 357) ei fod yn ŵr o Grymlyn (Cremlyn) yn sir Fôn. Ni wyddys unrhyw fanylion eraill amdano, ond cadwyd un awdl o'i waith (sef dychan i'r llwynog a laddasai ei ŵyn, a hefyd nifer o'i gywyddau mewn llawysgrifau; cynnwys y rheini un i Dduw, a rhai i Simwnt Thelwall o Blas y Ward, a'i drydedd wraig, Margred ferch Syr Wiliam Gruffydd o'r Penrhyn, Doctor Elis Prys o Blas Iolyn, a Sion Conwy. Canodd Gutun Tomas ac yntau ddychangerddi i'w gilydd.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/