RHYS DEGANWY (fl. c. 1480), bardd

Enw: Rhys Deganwy
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

a gymerodd ei enw, y mae'n amlwg, o ardal Creuddyn yn Sir Gaernarfon. Ni wyddys unrhyw fanylion amdano, ond cadwyd ychydig o'i gerddi mewn llawysgrifau, yn eu plith un i Ddafydd Gethin ap Gruffudd Goch o Lanwnog ac un i Wiliam Herbert o Raglan.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.