ROBERTS, WILLIAM (‘Wil Brych’; fl. c. 1825), cerddor

Enw: William Roberts
Ffugenw: Wil Brych
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cerddor
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Crefydd; Cerddoriaeth
Awdur: Robert David Griffith

trigai yn Tynymaes, ger Bethesda, Arfon. Ychydig o'i hanes sydd ar gael. Ostler oedd wrth ei alwedigaeth, a gofalai am geffylau y ‘Goets Fawr’ a redai rhwng Llundain a Chaergybi. Mynychai ddosbarth cerddorol Robert Williams (Cae Aseth), ac âi gydag ef ar y Suliau i gynnal ysgol Sul yn Nant y Benglog. Ymwelai William Owen, Prysgol, yn fachgen â Thynymaes, a chafodd wersi gan William Roberts. Cyfansoddodd lawer iawn o donau, ond adwaenir ef fel cyfansoddwr y dôn ‘Andalusia’ ar yr emyn ‘O Dduw rho im Dy hedd,’ a fu yn boblogaidd yng Nghymru hyd ddiwedd y ganrif ddiwethaf.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/