SIDDONS, SARAH (1755 - 1831), actores

Enw: Sarah Siddons
Dyddiad geni: 1755
Dyddiad marw: 1831
Priod: William Siddons
Rhiant: Sarah Kemble (née Ward)
Rhiant: Roger Kemble
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: actores
Maes gweithgaredd: Perfformio
Awdur: Cecil John Layton Price

Ganwyd 5 Gorffennaf 1755 yn nhafarn y 'Shoulder of Mutton' (heddiw, 'The Siddons'), Aberhonddu, i Roger Kemble a'i wraig Sarah Ward - bu ei rhieni'n actio yng nghwmni John Ward, yn Aberhonddu ac ar y goror. Ym mis Mai 1772 ymunodd actor o'r enw William Siddons (o Walsall) â'r cwmni, ac ar waethaf gwrthwynebiad ei rhieni - a'i droi yntau allan o'r cwmni am wneud apêl ar gân i'r gynulleidfa yn Aberhonddu - priodwyd hwy yn Coventry, 26 Tachwedd 1773. Y mae gyrfa fuddugoliaethus Mrs. Siddons yn hysbys ddigon, ac adroddir ei hanes yn y ffynonellau ar ddiwedd yr ysgrif hon; ond ar ôl blynyddoedd ei hieuenctid ni bu fawr a wnelai hi â Chymru, ar wahân i aros o bryd i bryd ym Mrynbela, Dyffryn Clwyd, gyda'i chyfeilles Mrs. Piozzi. Bu farw 8 Mehefin 1831.

Chwaer iddi oedd Julia Anne Hatton, a brawd iddi oedd Charles Kemble.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.