SION ap HYWEL ap LLYWELYN FYCHAN

Enw: Sion ap Hywel ap Llywelyn Fychan
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir bardd o'r enw hwn yn gyfoeswr i Dudur Aled ac yn canu marwnad iddo c. 1526. Am weithiau a briodolir iddo gweler Lewis a Jones, Mynegai i Farddoniaeth, 330, a hefyd Bodewryd MS. 2; Cwrtmawr MS. 242; NLW MS. 552, 566, 832, 1024, 1246, 1553, 2288, 5273, 6209, 6495, 6499, 6681, 8330; a B.M. Add. MSS. 14966, 14969, 14976, 14978.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.