SION ap HYWEL ap LLYWELYN FYCHAN

Enw: Sion ap Hywel ap Llywelyn Fychan
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir bardd o'r enw hwn yn gyfoeswr i Dudur Aled ac yn canu marwnad iddo c. 1526. Am weithiau a briodolir iddo gweler Lewis a Jones, Mynegai i Farddoniaeth, 330, a hefyd Bodewryd MS 2B ; Cwrtmawr MS 242B ; NLW MS 552B , NLW MS 566B , NLW MS 832E , NLW MS 1024D , NLW MS 1246D , NLW MS 1553A , NLW MS 2288B , NLW MS 5273D , NLW MS 6209E , NLW MS 6495D , NLW MS 6499B , NLW MS 6681B , NLW MS 8330B ; a B.M. Add. MSS. 14966, 14969, 14976, 14978.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.