Cywiriadau

SIÔN BRWYNOG (bu farw 1567?), bardd

Enw: Siôn Brwynog
Dyddiad marw: 1567?
Priod: Jane ferch Owen ap Ifan ap Madog
Plentyn: William Brwynog
Rhiant: William ap Llywelyn ap Iorwerth
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Enid Pierce Roberts

Mab i William ap Llywelyn ap Iorwerth. Ym Mrwynog, plwyf Llanfflewyn, sir Fôn, yr oedd ei gartref, ac oddi wrth enw'r fferm y cafodd ei gyfenw. Perthynai i ddosbarth y mân ysweiniaid. Byddai'n clera rhan helaeth o'r wlad, a chanodd i uchelwyr Môn, Arfon, Dinbych, Fflint, a Meirion. Bu ymryson fer rhyngddo a Gruffudd Hiraethog ynghylch rhagoriaethau Môn a Thegaingl. Canodd i Harri VIII a Mari, crybwyllodd Edward VI, ond ni soniodd am Elisabeth. Pabydd selog ydoedd heb na chariad na pharch at y grefydd newydd. Ni cheir ei enw ymhlith y beirdd yn eisteddfodau Caerwys. Efallai ei fod yn rhy ifanc yn 1523, a'i fod yn rhy fethiannus, neu wedi marw, yn 1567. Ei wraig oedd Jane, merch Owen ap Ifan ap Madog o'r Ucheldre, Llanfflewyn. Bu iddynt fab o'r enw William Brwynog. Claddwyd Siôn Brwynog ym mynwent Llanddeusant.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau

SIÔN BRWYNOG

yn 1562 y bu farw yn ôl marwnad gan Gr. Hiraethog — Bodleian MS. 31440, f. 4, 176-80.

Awdur

  • Dr Enid Pierce Roberts, Bangor

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Cywiriadau