SION DAFYDD ap SIENCYN (SION ap DAFYDD ap SIENCYN, SION DAFYDD SIENCYN)

Enw: Sion Dafydd ap Siencyn
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir bardd o'r enw hwn yn canu yn amser Edmwnd Prys (1544 - 1623), a cheir gweithiau a briodolir iddo yn Esgair MS. 26; Brogyntyn MS. 2; Cwrtmawr MSS. 11, 27, 70, 129; NLW MS 2692B ; Mostyn MS. 144; Peniarth MS 239 ; Llanstephan MS 156 ; Cardiff MSS. 19, 48, 64, 66; Jes. Coll. MS. 17; a B.M. Add. MS. 12230.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.