SION DAFYDD ap SIENCYN (SION ap DAFYDD ap SIENCYN, SION DAFYDD SIENCYN)

Enw: Sion Dafydd Ap Siencyn
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir bardd o'r enw hwn yn canu yn amser Edmwnd Prys (1544 - 1623), a cheir gweithiau a briodolir iddo yn Esgair MS. 26; Brogyntyn MS. 2; Cwrtmawr MSS. 11, 27, 70, 129; N.L.W. MS. 2692; Mostyn MS. 144; Pen. MS. 239; Llanst. MS. 156; Cardiff MSS. 19, 48, 64, 66; Jes. Coll. MS. 17; a B.M. Add. MS. 12230.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/