SION TREFOR (JOHN TREFOR).

Enw: Sion Trefor
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ceir barddoniaeth a briodolir i Siôn Trefor yn Gwysaney MS. 25; Llanst. MS. 11; Pen. MSS. 84, 86, 313; N.L.W. MSS. 1553, 6471, ac i Syr Siôn Trefor yn Jes. Coll. MS. 15. Ymddengys englyn i Syr Hugh, iarll Caerwrangon, gan Syr John Trefor ac Edmwnd Prys yn N.L.W. MS. 11993.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/