TALBOT, CHARLES (1685 - 1737), y barwn Talbot o Hensol (sir Forgannwg) 1af ac arglwydd-ganghellor

Enw: Charles Talbot
Dyddiad geni: 1685
Dyddiad marw: 1737
Priod: Cecil Talbot (née Mathew)
Plentyn: William Talbot
Rhiant: Catharine Talbot (née King)
Rhiant: William Talbot
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: arglwydd-ganghellor
Maes gweithgaredd: Cyfraith; Gwleidyddiaeth a Mudiadau Gwleidyddol
Awdur: William Llewelyn Davies

bedyddiwyd ef yn Chippenham, 21 Rhagfyr 1685, yn fab hynaf William Talbot (esgob Durham yn ddiweddarach) a'i wraig Catharine, merch Richard King, aldramon yn Ninas Llundain. Cafodd ei addysg yn Eton a Choleg Oriel, Rhydychen (B.A. 1704, cymrawd o Goleg All Souls, 1704, D.C.L. 1735; cafodd Ll.B., Lambeth, hefyd, yn 1714). Bwriedid iddo gymryd urddau eglwysig, eithr ar berswad yr arglwydd Cooper dewisodd y gyfraith a derbyniwyd ef yn fargyfreithiwr (Inner Temple), 28 Mehefin 1707. Ar 31 Mai 1717 dewiswyd ef yn ' Solicitor-General ' i dywysog Cymru. Bu'n aelod seneddol dros Tregony, Cernyw, 1719-20, a thros Durham yn Seneddau 1722-7 a 1727-34. Daeth yn ' Solicitor-General,' 23 Ebrill 1726, ac, ar 29 Tachwedd 1733, yn arglwydd-ganghellor.

Fel y gwelir y mae hanes ei yrfa (a geir yn llawn yn y D.N.B., etc.) ynghlwm â hanes Prydain. Pan briododd, yn haf 1708, y dechreuwyd y cyswllt â Chymru. Ei wraig oedd Cecil, merch Charles Mathew, Castell Menich, Sir Forgannwg, ŵyres ac aeres y barnwr David Jenkins, Hensol. Adeiladodd gastell ar y dull Tuduraidd yn Hensol, castell y gwnaeth ei fab ychwanegiadau ato yn ddiweddarach. Dyrchafwyd yr arglwydd-ganghellor i'r bendefigaeth ar 5 Rhagfyr 1733. Bu farw 14 Chwefror 1736/7.

Dilynwyd y barwn Talbot 1af gan ei ail fab, WILLIAM TALBOT (1710 - 1782), ail farwn Talbot, stiward y teulu brenhinol; daeth yn iarll Talbot yn 1761. Pan fu ef farw yn 1782 darfu am yr iarllaeth ac aeth y farwniaeth i'w nai, JOHN CHETWYND TALBOT, a grewyd yn iarll Talbot o Hensol (y 1af) yr un pryd; mab iddo ef oedd y Syr CHARLES CHETWYND TALBOT, ail iarll Talbot o Hensol - y ceir ei hanes yntau hefyd yn y D.N.B.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.