WALTER, ROWLAND (' Ionoron Glan Dwyryd '; 1819 - 1884), chwarelwr a bardd

Enw: Rowland Walter
Ffugenw: Ionoron Glan Dwyryd
Dyddiad geni: 1819
Dyddiad marw: 1884
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: chwarelwr a bardd
Maes gweithgaredd: Diwydiant a Busnes; Barddoniaeth
Awdur: Robert (Bob) Owen

Ganwyd yn Cefnfaes, Congl-y-wal, Blaenau Ffestiniog, o rieni a ddaethai o ardal Margam, Sir Forgannwg.

Dechreuodd anfon englynion i'w cyhoeddi yn Y Gwladgarwr pan oedd tua 19 oed. Yn 1852 cyhoeddodd Lloffyn y Gweithiwr, sef Awdlau a Chaneuon ar wahanol Destynau. Yr un flwyddyn (neu 1853?) ymfudodd i U.D.A., gan ymsefydlu fel chwarelwr yn Hydeville, Vermont, a pharhau i gyfansoddi englynion a phenillion a'u hanfon i'r Cenhadwr Americanaidd a'r Drych. Yn 1872 cyhoeddodd Caniadau Ionoron, yn cynnwys Awdlau, Cywyddau, Englynion, a Phennillion (Utica). Daeth ei gerdd ' Bedd fy Nghariad ' yn bur boblogaidd - gweler hi yn Blodeugerdd W. J. Gruffydd, t. 51.

Bu farw Mawrth 1884 yn Fairhaven, Vermont, U.D.A. - 'yn 64 oed' yn ôl Blackwell.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/