WILLIAMS, DAVID (1702 - 1779), Morafiad Cymraeg cynnar

Enw: David Williams
Dyddiad geni: 1702
Dyddiad marw: 1779
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: Morafiad Cymraeg cynnar
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd ym mhlwyf Llandwrog (Arfon), 2 Awst 1702. Erbyn 1728 beth bynnag, yr oedd yn Llundain, yn rhwymo llyfrau. Ymunodd ef a'i wraig â'r seiat Forafaidd yn 1739. Bu hi farw 5 Rhagfyr 1766, ac yn niwedd 1767 penderfynodd yntau ddychwelyd i fro ei febyd. Efe a ddug Mrs. Alice Griffith (gweler Griffith, William, 1719 - 1782) i gyswllt â Morafiaeth, ac a barodd i David Mathias gael ei anfon i Wynedd. Bu farw rhwng Mawrth a Mehefin, 1779.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.