WILLIAMS, THOMAS (‘Twm Pedrog’ 1774 - 1814), bardd

Enw: Thomas Williams
Ffugenw: Twm Pedrog
Dyddiad geni: 1774
Dyddiad marw: 1814
Rhiant: Catherine Williams
Rhiant: Owen Williams
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: William Llewelyn Davies

Ganwyd 25 Mai 1774, mab Owen Williams, amaethwr a thafarnwr y ‘Sign,’ Llanbedrog, sir Gaernarfon, a Catherine ei wraig — a'i fedyddio 3 Mehefin 1774. Bu am gyfnod ar y môr — gweler ei ‘Awdl i M.W.P. (B.B.) ac E.F., pan oedd y bardd ar y môr yn llong ei fawrhydi, Amethyst, 1800’; yn ddiweddarach ymsefydlodd yn ei sir enedigol. Ceir llawer o'i waith yng nghyfrolau Brython (Tremadog) a cheir detholiad o'i awdlau, cywyddau, ac englynion wedi eu cynnull gan John Jones (‘Myrddin Fardd’) yn Cynfeirdd Lleyn, 1905. Bu farw ym mis Mai 1814 a chladdwyd ef ym mynwent Ceidio sir Gaernarfon.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/