WILLIS-BUND (gynt WILLIS), JOHN WILLIAM (1843 - 1928), ysgrifennwr ar hanes yr Eglwys yng Nghymru

Enw: John William Willis-Bund
Dyddiad geni: 1843
Dyddiad marw: 1928
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: ysgrifennwr ar hanes yr Eglwys yng Nghymru
Maes gweithgaredd: Crefydd; Hanes a Diwylliant; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Robert Thomas Jenkins

Ganwyd yn 1843 yn Wick Episcopi, sir Gaerwrangon; aeth i Eton ac i Goleg Caius yng Nghaergrawnt, a graddiodd yn y gyfraith gydag anrhydedd yn y dosbarth blaenaf; galwyd i'r Bar o Lincoln's Inn, ac yr oedd yn F.S.A. Gwasnaethodd ei sir enedigol ar hyd ei fywyd, a bu'n gadeirydd ei brawdlys chwarterol a'i chyngor sir. Bu farw 7 Mehefin 1928. Ymddiddorai yn hanes yr eglwys yng Nghymru; cyfrannai i gylchgronau'r Cymmrodorion (noder ei bapur ar Peckham yn Trans. Cymm., 1900-1), a golygodd ‘Lyfr Du Tyddewi’ dros y gymdeithas honno (1902) — nid yn foddhaol iawn. Cyhoeddodd hefyd lyfr, The Celtic Church of Wales, 1897; seiliwyd hwnnw ar theori o'i eiddo ef ei hunan, a barnwyd y llyfr gan Louis Gougaud yn ‘amheus ac unochrog,’ a chan J. E. Lloyd yn ‘ddi-drefn iawn.’

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/