NORTH, HERBERT LUCK, (1871 - 1941), pensaer

Enw: Herbert Luck North
Dyddiad geni: 1871
Dyddiad marw: 1941
Priod: Ida Maude North (née Davies)
Rhiant: Fanny North
Rhiant: Thomas North
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: pensaer
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Ganwyd yng Nghaerlŷr yn 1871, yn fab i Thomas a Fanny North. Addysgwyd ef yn ysgol Uppingham a Choleg Iesu, Caergrawnt, lle y graddiodd yn B.A. Yn 1897 priododd Ida Maude Davies, a bu iddynt un ferch. Daeth i fyw i Lanfair Fechan, Sir Gaernarfon, ac ymddiddori yn hen adeiladau ardal Eryri. Cyhoeddodd The Old Churches of Arllechwedd, Bangor, 1906. The Old Cottages of Snowdonia, Bangor, 1908 (gyda H. H. Hughes fel cyd awdur), a The Old Churches of Snowdonia, Bangor, 1924 (eto gyda H. H. Hughes fel cyd awdur). Bu farw 9 Chwefror 1941.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/