CADWALADR, ROGER (1566 - 1610), offeiriad Seminaraidd a merthyr

Enw: Roger Cadwaladr
Dyddiad geni: 1566
Dyddiad marw: 1610
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: offeiriad Seminaraidd a merthyr
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: John Martin Cleary

Ganwyd yn Stretton Sugwas, sir Henffordd. Ymaelododd yn athrofa Reims yn 1590, ac urddwyd ef yn offeiriad yn Valladolid yn 1593. Gororau De Cymru oedd maes ei genhadaeth a ducpwyd ef oddi yno i garchar yn 1610. Buasai'n bleidiol i'r Offeiriaid 'Appellant', 1600-03, ac yn wrthwynebol i'r gweddill o'r clerigwyr a'r Jesiwitiaid, ond yn ddiweddarach newidiodd ei syniadau, ac ymwelwyd ag ef yn y carchar y dydd y condemniwyd ef i farwolaeth, gan y Tad Robert Jones pennaeth y Jesiwitiaid yn Lloegr. Y Tad Jones a ysgrifennodd, mewn Eidaleg, hanes ei ddienyddiad yn Leominster, 27 Awst 1610.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1970

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/