HAYCOCK, (BLODWEN) MYFANWY (1913 - 1963), artist ac awdur

Enw: (blodwen) Myfanwy Haycock
Dyddiad geni: 1913
Dyddiad marw: 1963
Priod: Arthur Merion Williams
Rhiant: Alice Maud Haycock (née Perry)
Rhiant: James David Haycock
Rhyw: Benyw
Galwedigaeth: artist ac awdur
Maes gweithgaredd: Celf a Phensaernïaeth; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu
Awdur: Roland Glyn Mathias

Ganwyd yng Nglyndŵr, Mount Pleasant, Pontnewynydd, Mynwy, 23 Mawrth 1913, yr ieuangaf o dair merch James David Haycock, glöwr (a adweinid yn lleol fel Jim Pearce) ac Alice Maud (ganwyd Perry), y ddau'n enedigol o Fyn. Addysgwyd hi yn ysgol elfennol Cwm-ffrwd-oer, ysgol ramadeg merched Pont-y-pŵl, Coleg Technegol Caerdydd (y coleg celf yn ddiweddarach). Ymwrthododd â gyrfa fel athrawes celf a chymerodd at newyddiaduraeth rydd ar gyfrif ei medr fel darlunydd mewn du a gwyn, a'i llwyddiant gyda thelyneg Saesneg yn Eisteddfod Genedlaethol Aberafan yn 1932, dan feirniadaeth W.H. Davies. O'r fl. 1936 ymddangosodd ei cherddi a'i storïau, wedi eu darlunio gyda dyluniadau sgrafwrdd yn y Western Mail a phapurau a chylchgronau eraill. Pan dorrodd Rhyfel Byd II allan aeth yn glerc cyflogau mewn ffatri cad-ddarpar, yna'n eu tro yn swyddog lles cynorthwyol mewn ffatri mewn ardal slymiau yng Nghaerdydd, athrawes, a swyddog hysbysrwydd i'r Institute of Agriculture ym Mrynbuga. Yn 1943 ymunodd â'r B.B.C. yn Llundain : darlledwyd dwy o'i dramâu radio a darllenwyd ei cherddi ar yr awyr. Wedi gadael y B.B.C. yn 1945 bu'n llwyddiannus mewn newyddiaduraeth yn Llundain, gan ysgrifennu erthyglau a cherddi, darlunio llyfrau, cynllunio cardiau Nadolig, a dod yn aelod o gyngor y Society of Women Journalists. Yng Ngorffennaf 1947 priododd Arthur Merion Williams o'r Borth (anaesthetigydd ymgynghorol i ysbyty sir Redhill a grŵp ysbytai dwyrain Surrey) yng nghapel Presbyteraidd Llanofer, a byw wedyn yn Buckland, ger Reigate, lle y magodd eu tri phlentyn. Ar waethaf afiechyd cynyddol parhaodd i ysgrifennu a darllen ei cherddi yn aml ar y teledu. Bu farw 9 Tachwedd 1963. Ei phedair cyfrol cyhoeddedig oedd: Fantasy and other poems (1937), Poems (1944), More poems (1945) ac wedi ei marw, Mountain over Paddington (1964). Yr oedd yn fardd argraffiaethol rhugl, ' her imagery often touched with elfin whimsicality ' meddai A.G. Prys-Jones, a defnyddiai ffurfiau traddodiadol gydag effaith sydd ar dro'n adleisio W.H. Davies. Galwodd Wil Ifan hi'n ' ail lais Gwent ' yn 1940.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1997

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.