HUDSON-WILLIAMS, THOMAS (1873 - 1961), ysgolhaig a chyfieithydd

Enw: Thomas Hudson-Williams
Dyddiad geni: 1873
Dyddiad marw: 1961
Priod: Gwladys Hudson-Williams (née Williams)
Rhiant: R. Williams
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: ysgolhaig a chyfieithydd
Maes gweithgaredd: Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: Thomas Parry

Ganwyd 4 Chwefror 1873, yn fab i R. Williams, Caernarfon. Addysgwyd ef yn ysgol Friars, Bangor, Coleg y Brifysgol, Bangor, a Phrifysgol Greifswald. Cymerodd radd Prifysgol Llundain yn y clasuron, Ffrangeg a Chelteg yn 1894, a D.Lit. yr un brifysgol yn 1911. Penodwyd ef yn ddarlithydd cynorthwyol mewn Ffrangeg ac Almaeneg yng Ngholeg y Brifysgol, Bangor, yn 1896, ac yn y clasuron yn 1900. Yn 1904 penodwyd ef yn Athro Groeg, a bu yn y swydd nes ymddeol yn 1940.

Profir ei ddiddordeb yn yr ieithoedd Celtaidd gan erthygl yn Zeitschrift für celtische Philologie, 1898, ‘Cairdius Aenias ocus Didaine (The love of Aeneas and Dido)’, testun Gwyddelig o lawysgrif Ballymote, gyda chyfieithiad a geirfa. Ar ôl ymroi i'r iaith Roeg cyhoeddodd The Elegies of Theognis (1910), ac Early Greek elegy (1926), ac yn Gymraeg Groeg y Testament Newydd (1927) a Y Groegiaid gynt (1932). Yr oedd ei wybodaeth o bynciau ieithyddol yn eang, fel y dengys dau lyfr arall o'i waith, sef A short introduction to the study of comparative grammar (1935) a A short grammar of Old Persian (1936). Ar ôl ymddeol aeth ati i ddysgu Rwseg, a chyfieithodd nifer o glasuron yr iaith honno i'r Gymraeg, ac yn eu mysg Storïau o'r Rwseg (1942), Carcharor y Cawcasws, Tolstoi (1943), Cerddi o'r Rwseg (1945), Merch y capten, Pwshcin (1947). Cyhoeddwyd dau gyfieithiad arall ar ôl ei farw: Pedair drama fer o'r Rwseg (1964) a Y tadau a'r plant, Twrgenieff (1964). Cyhoeddodd nifer helaeth iawn o ysgrifau ar lenyddiaethau tramor a chyfieithiadau mewn pob math o gylchgronau a newyddiaduron yng Nghymru. Ceir rhestr o'i weithiau yn Jnl. W.B.S., 9, 211-8.

Priododd yn 1905 Gwladys, merch W. Prichard Williams, a bu iddynt ferch a dau fab. Bu farw 12 Ebrill 1961.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1997

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/