JONES, WILLIAM (1896 - 1961), bardd a gweinidog

Enw: William Jones
Dyddiad geni: 1896
Dyddiad marw: 1961
Priod: Jane Gertrude Jones (née Williams)
Rhiant: Margaret Jones (née Jones)
Rhiant: Henry Jones
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd a gweinidog
Maes gweithgaredd: Crefydd; Eisteddfod; Barddoniaeth
Awdur: Brynley Francis Roberts

Ganwyd 24 Medi 1896, Trefriw, Caernarfon, mab Henry Jones, gweinidog (A) a'i wraig Margaret (Madgie), merch William Jones, gweinidog (MC) Trawsfynydd. Addysgwyd ef yn ysgol sir Llanrwst (1908) ac aeth i Goleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor, yn 1914 a Choleg Bala-Bangor 1914-16. Graddiodd yn y Gymraeg a Hebraeg yn 1917. Ordeiniwyd ef yn weinidog y Tabernacl (A), Betws-y-coed yr un flwyddyn ond dychwelodd i'r coleg i barhau ei astudiaethau yn ystod 1919-20 ac eto yn 1923-24 eithr heb gymryd gradd uwch. Bu'n weinidog ar eglwysi Saesneg (A) Rednol a West Felton, Swydd Amwythig (1920) a Llanfair Caereinion (A). Ymddiswyddodd yn 1937 a symud i Dremadog (i hen gartref ei daid, y Parch. William Jones) a chymryd gofal eglwys Bethel (MC) am gyfnod er na fu'n fugail swyddogol arni. Bu'n cynorthwyo beth yn y gangen leol o Lyfrgell y Sir yn ogystal. Fel bardd y daeth i amlygrwydd, a hynny yn nyddiau coleg. Ymddangosodd un o'i gerddi mwyaf adnabyddus, baled ‘Y llanc ifanc o Lŷn’, yn A book of Bangor verse (1924). Yr oedd yn gyfeillgar â llenorion amlwg megis Robert Williams Parry a J.T. Jones, Porthmadog, a bu'n fuddugol droeon yn yr Eisteddfod Genedlaethol Cyhoeddodd ddwy gyfrol o gerddi a thelynegion swynol a chymen, Adar Rhiannon (1947), a Sonedau a thelynegion (1950). Priododd Jane Gertrude (Jennie) Williams, Coed-poeth, yn 1924; bu farw yn ei gartref, 14 Church St., Tremadog, 18 Ionawr 1961 a'i gladdu ym mynwent Bethel.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1997

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/