Canlyniadau chwilio

1 - 12 of 214 for "1941"

1 - 12 of 214 for "1941"

 • ANTHONY, WILLIAM TREVOR (1912 - 1984), canwr Eisteddfod Genedlaethol droeon, ac yn Eisteddfod Genedlaethol y Drenewydd yn 1965 canodd ran Crist yn yr oratorio Sant Pedr o waith Daniel Jones. Ymddeolodd o'i yrfa gyhoeddus yn gymharol gynnar oherwydd afiechyd, a bu'n cadw gwesty yn Llundain am gyfnod. Brawd iddo oedd Cyril Anthony, organydd capel King's Cross, Llundain. Priododd yn 1941 ag Olga Bonnell, merch Tom Bonnell, un o gantorion adnabyddus y
 • AP GWYNN, ARTHUR (1902 - 1987), Llyfrgellydd, a thrydydd llyfrgellydd Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth Publishing Company). Ymddangosodd argraffiad diwygiedig yn 1953. Yn Taliesin, 16 (Nadolig 1969), tt. 120-5, yn ei ysgrif ar 'Thomas Gwynn Jones' yr oedd yn cywiro ac yn ychwanegu ffeithiau newydd. Ymddangosodd Y Bywgraffiadur Cymreig 1941-1950 yn 1970 gyda chyfraniad gan Arthur ap Gwynn a'i frawd yng nghyfraith, Francis Wynn Jones. Cyhoeddwyd y fersiwn Saesneg yn 2001 yn The Dictionary of Welsh Biography
 • AWBERY, STANLEY STEPHEN (1888 - 1969), gwleidydd, hanesydd lleol ac awdur cyngor yn 1939 a daliodd afael yn ei sedd nes iddo benderfynu ymddeol ym mis Tachwedd 1945, gan wasanaethu fel maer y Barri yn 1941-42. Gweithredodd hefyd fel Arolygwr Porthladdoedd de Cymru yn 1941-42. Ym Mawrth 1937 dewiswyd ef yn Ynad Heddwch dros Sir Forgannwg. Bu hefyd yn Ddirprwy Raglaw 'r sir ac yn 1951 fe'i dyrchafwyd yn gadeirydd ynadon Morgannwg. Yn etholiad cyffredinol 1945 etholwyd ef yn
 • BARNES, WALLEY (1920 - 1975), pêl-droediwr Portsmouth ym 1941. Ganed Sandra eu hunig ferch yn Gosport, Swydd Hampshire ym 1942. Bu'r teulu'n byw yn ardal Palmers Green o ogledd Llundain wedi hynny, yn 216, Winchmore Hill Road yn gyntaf, cyn symud ym 1971 i 68 Park Drive, hefyd yn Winchmore Hill. Bu Walley Barnes farw mewn ysbyty yn Llundain ar 4 Medi 1975 yn 55 oed.
 • BARRETT, JOHN HENRY (1913 - 1999), naturiaethwr a chadwraethwr gefn mawr iddo yn ei holl weithgareddau. Ganwyd iddynt un ferch, Jane yn 1941, a thri mab, Michael yn 1942, Richard yn 1946 a Robert yn 1951. Ym Medi 1941, ac yntau'n Arweinydd Sgwadron, ymunodd â'r sgwadron Halifax cyntaf yn Linton, ger Caerefrog, ond cafodd ei saethu i lawr y tro cyntaf iddo hedfan dros yr Almaen. Glaniodd yn ddiogel trwy barasiwt yn Schleswig Holstein, a threuliodd y blynyddoedd
 • BATTRICK, GERALD (1947 - 1998), chwaraewr tenis ogystal â senglau agored i fechgyn dan 18 oed yn Ffrainc a Gwlad Belg. Byddain datblygu yn fuan i fod y chwaraewr gorau erioed o Gymru yn y gamp. Er i Battrick gael ei ddisgrifio yn 1968 fel chwaraewr 'hynod o dda' gan Jack Kramer, cyn-bencampwr Wimbledon a sylwebydd tenis teledu'r BBC, ni chyrhaeddodd efallai ei botensial llawn. Bun byw yng nghysgod chwaraewyr megis Roger Taylor (ganwyd 1941) a Mark
 • BEBB, WILLIAM AMBROSE (1894 - 1955), hanesydd, llenor a gwleidydd brwdfrydedd ag yr oedd yr awdur yn ei deimlo. Rhoes yr hanesydd raff i'w ddychymyg mewn tri llyfr, a'r tri yn ymwneud â bywyd cefn gwlad Cymru pan oedd ymfudo i America yn beth cyffredin. Yn Y Baradwys bell (1941) ceir dyddiadur dychmygol un o'i hynafiaid ef ei hun am y flwyddyn 1841, ac yn Gadael tir (1948) y mae hanes yr un gwr nes iddo ymfudo i America yn 1847. Yn y ddau lyfr gwneir defnydd o lythyrau a
 • teulu BERRY (Arglwyddi Buckland, Camrose a Kemsley),, diwydianwyr a pherchnogion papurau newyddion ; yn 1929 yn Farwn Camrose y 1af. o Long Cross, Virginia Water, a'i ddyrchafu'n Is-iarll Camrose y 1af. o Hackwood Park, Basingstoke yn 1941. Bu farw 15 Mehefin 1954 yn Southampton; gosodwyd maen coffa iddo yn y gladdgell o dan gadeirlan S. Paul. JAMES GOMER BERRY, Is-Iarll KEMSLEY 1af (1883 - 1968), perchennog papurau newyddion Diwydiant a BusnesArgraffu a Chyhoeddi; y mab ieuengaf, ganwyd 7 Mai
 • BERTIL, Y DYWYSOGES LILIAN (DUGES HALLAND), (1915 - 2013) mataliwn Abertawe yn y gatrawd Gymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf ac ymwahanodd ef a'i wraig yn y 1920au gan ysgaru yn 1939. Gladys oedd yr hynaf o'r pedwar plentyn yn 3 Garden Street yn 1911. Ailbriododd tad Lillian yn 1941 a chafodd ef a'i wraig ddwy ferch. Cafodd Lillian waith amrywiol wedi gadael yr ysgol yn 14 oed, yn forwyn weini, yn gweithio mewn siop ac mewn lle golchi dillad. Yn 16 oed ymfudodd gyda
 • BEYNON, TOM (1886 - 1961), gweinidog (MC), hanesydd ac awdur (1926), ac eglwys y Morfa, Cydweli (1930); a chyhoeddodd gryn lawer o'i ysgrifau difyr mewn pump o gyfrolau, sef: Golud a mawl dyffryn Tywi (1936); Gwrid ar orwel ym Morgannwg (1938); Treftadaeth y Cenfu a Maes Gwenllian (1941); Cwmsêl a Chefn Sidan (1946); ac Allt Cunedda, Llechdwnni a Mwdlwscwm (1955). Cyhoeddodd y dyfyniadau a gopïodd o ddyddiaduron Trefeca yn Howell Harris, reformer and soldier
 • BEYNON, Syr WILLIAM JOHN GRANVILLE (1914 - 1996), Athro Ffiseg yn ymwneud ag astudiaeth gydwladol o'r ïonosffer ) yn sail i ddull y Deyrnas Unedig (DU) o ragfynegi amodau ymlediad tonnau radio sy'n taro'r ïonosffer ar oleddf. Dychwelodd i Goleg y Brifysgol, Abertawe (1946-58) yn Ddarlithydd Cynorthwyol (ac yn Uwch-ddarlithydd yn ddiweddarach) mewn Ffiseg. Mewn partneriaeth â'r Dr. Godfrey Martin Brown a grwp o fyfyrwyr dechreuwyd astudiaeth o'r ïonosffer â'r dull arferol (er 1941) o ddefnyddio signal radio
 • BOSSE-GRIFFITHS, KATE (1910 - 1998), Eifftolegydd ac awdures ddylanwad trafodaethau ac egwyddorion heddychol Cylch Cadwgan mewn barddoniaeth, nofelau a straeon byrion Cymraeg. Cyhoeddodd gyfres o gerddi a straeon arloesol yn y cylchgrawn Heddiw ym 1940 a 1941. Ymddangosodd ei nofel gyntaf Anesmwyth Hoen ym 1941, y casgliad o straeon byrion Fy Chwaer Efa ym 1944, ei hail nofel Mae'r Galon wrth y Llyw ym 1957, a'r casgliad o straeon diweddar, Cariadau, ym 1995

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined variable: mentioned_results

  Filename: search/result-view.php

  Line Number: 202

  Backtrace:

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/views/search/result-view.php
  Line: 202
  Function: _error_handler

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/controllers/Search.php
  Line: 39
  Function: view

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/index.php
  Line: 315
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: search/result-view.php

  Line Number: 202

  Backtrace:

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/views/search/result-view.php
  Line: 202
  Function: _error_handler

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/application/controllers/Search.php
  Line: 39
  Function: view

  File: /opt/rh/httpd24/root/var/www/yba2/index.php
  Line: 315
  Function: require_once