Canlyniadau chwilio

13 - 24 of 211 for "1941"

13 - 24 of 211 for "1941"

 • BOWEN, EDWARD GEORGE (1911 - 1991), datblygydd radar, a radio-seryddwr cynnar Iwerydd (Battle of the Atlantic). Ar sail hyn penodwyd ef yn OBE (1941), a derbyniodd Fedal Rhyddid Taleithiau Unedig yr Amerig (1947). Ym mis Awst 1940 aeth ar ddirprwyaeth i Daleithiau Unedig yr Amerig a Chanada yn un o saith o dan arweiniad Henry Tizard gyda gwybodaeth am offer radar ac enghraifft gynnar o fagnetron cau, oedd newydd ei ddyfeisio ym Mhrifysgol Birmingham, i ddatblygu radar centimedr
 • BOWEN, EMRYS GEORGE (1900 - 1983), daearyddwr and settlements (1969) a Britain and the western seaways (1972). Ar wahân i'r maes arbennig yma roedd gan Emrys Bowen ddiddordebau eang ac ysgrifennodd ar nifer helaeth o bynciau o ddiddordeb Cymreig. Ymysg y rhain oedd ei lyfr cyntaf, Wales: a study in geography and history a gyhoeddwyd ym 1941. Bu hefyd, am lawer o flynyddoedd, yn athro Ysgol Sul ym Methel, un o gapeli'r Bedyddwyr yn Aberystwyth
 • BRANGWYN, Syr FRANK FRANCOIS GUILLAUME (1867 - 1956), arlunydd lawer o anrhydeddau yma ac ar y cyfandir a'i urddo'n farchog yn 1941.
 • BULMER-THOMAS, IVOR (1905 - 1993), gwleidydd Llafur yn wreiddiol a Cheidwadol yn ddiweddarach, ac awdur parhau'n uchel ei pharch hyd heddiw. Roedd hefyd wedi cyhoeddi ym 1930 Coal in the New Era, ei gyhoeddiad cyntaf i ymdrin â materion cyfoes. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd gwasanaethodd yn y fyddin, yn wreiddiol gyda'r Ffiwsilwyr Brenhinol, 1939-40, ac yna daeth yn Gapten o fewn Catrawd y Royal Norfolk ym 1941, gan wasanaethu tan ddiwedd y rhyfel. Safodd yn ymgeisydd Llafur yn erbyn Syr John Simon (ar y pryd
 • BURTON, PHILIP HENRY (1904 - 1995), athro, awdur, cynhyrchydd teledu a chyfarwyddwr theatr fuan i ddysgu Saesneg. Arhosodd yn yr ysgol tan 1945, gan ddod yn bennaeth Saesneg ac yn Athro Hyn. Yma y bu i P. H. Burton ddysgu mab arall i löwr, Richard Jenkins, a anwyd yn y flwyddyn y dechreuodd Burton ddysgu. Arferai Burton gynhyrchu dramâu ysgol megis The Apple Cart gan Bernard Shaw. Mae'r cynhyrchiad hwn yn 1941 yn nodweddiadol o ragwelediad yr athro: roedd yn un o'r cynyrchiadau amatur
 • CASSON, LEWIS (1875 - 1969), actor a chynhyrchydd dramâu ag yn gynhyrchydd o fri. Ymddangosodd mewn cannoedd o rannau a pharhaodd i weithio hyd 1968. Wedi cynorthwyo i ddatblygu undeb llafur yr actorion, bu am flynyddoedd lawer yn un o arweinwyr mwyaf ymroddgar y mudiad. Siaradai'n eofn o blaid y theatr ac etholwyd ef yn llywydd y British Actors’ Equity (1941-45), ac yn gyfarwyddwr y ddrama i'r Cyngor er Hyrwyddo Cerddoriaeth a'r Celfyddydau (1942-44
 • CAYO-EVANS, WILLIAM EDWARD JULIAN (1937 - 1995), actifydd gwleidyddol Ganwyd Cayo Evans ar 22 Ebrill 1937 yng Nglandenys, Silian, plasty wrth ymyl y ffordd fawr ddwy filltir i'r gorllewin o Lanbedr Pont Steffan. Roedd ei dad, John Cayo Evans (1879-1958) yn Athro Mathemateg yng Ngholeg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan a bu'n Uchel Sirydd Sir Aberteifi yn ystod 1941-42. Ei fam oedd Freda Cayo Evans (ganwyd Cluneglas) o Gellan, Ceredigion. Fe'i haddysgwyd yn ysgol
 • CEMLYN-JONES, Syr ELIAS WYNNE (1888 - 1966), gwr cyhoeddus Gogledd Cymru, Bangor. Rhwng 1939 ac 1946 bu'n amlwg gyda gwaith y War Agricultural Executive Committee yn sir Fôn. Urddwyd ef yn farchog yn 1941. Yn 1931 aeth ar daith o 7000 o filltiroedd trwy Rwsia gyda Frank Owen i ddal awyrgylch y wlad wedi'r chwyldro ar gyfer nofel yr oedd y ddau'n cydweithio arni — disgrifiodd y daith yn Y Ford Gron, Medi 1931. Cyhoeddwyd y nofel, Red Rainbow, yn 1932. Ynddi, dan
 • CHARLES, GEOFFREY (1909 - 2002), ffotograffydd Ganwyd Geoff Charles ar 28 Ionawr 1909 ym Mrymbo ger Wrecsam. Bu ei dad John Charles (1870-1941) yn Ysgrifennydd i Gwmni Dŵr Brymbo o 1912 i 1941, ac roedd ei fam Jane Elizabeth (ganwyd Read, 1874-1968) yn un o Nyrsiau'r Frenhines. Fe'i magwyd gyda'i frawd iau Hugh a'i chwaer Margaret yn yr Hen Ficerdy, tŷ yn ymyl y rheilffordd, a bu ganddo ddiddordeb ysol mewn rheilffyrdd ar hyd ei oes. Yn Ysgol
 • teulu CORY MARGARET CORY, Duffryn, S. Nicholas, a thri mab — (1) HERBERT B. CORY (bu farw 1927), (2) Syr CLIFFORD JOHN CORY, barwnig, llywydd y ‘Monmouthshire and South Wales Coalowners Association’ yn 1906 (bu farw 3 Chwefror 1941), a (3) REGINALD R. CORY (bu farw 1934). Bu John Cory farw 27 Ionawr 1910, a chladdwyd ef yn eglwys S. Nicholas. RICHARD CORY II (1830 - 1914), ail fab Richard Cory I ac felly'n frawd i
 • DANIEL, JOHN EDWARD (1902 - 1962), athro coleg ac arolygydd ysgolion Ganwyd 26 Mehefin 1902, ym Mangor, yr hynaf o ddau fab Morgan Daniel (1864 - 1941), gweinidog (A), ac Anna, ei wraig. Addysgwyd J.E. Daniel ym Mangor a meithrinwyd ef yn y traddodiad clasurol yn Ysgol y Friars. Yn 1919 enillodd ysgoloriaeth i Goleg Iesu, Rhydychen, a thra oedd yno enillodd yn 1922 radd dosbarth I yn Classical Moderations a'r flwyddyn ddilynol radd dosbarth I mewn Litterae
 • DAVIES, ANEIRIN TALFAN (1909 - 1980), bardd, beirniad llenyddol, darlledwr a chyhoeddwr un o gyrchoedd awyr yr Almaen ar Abertawe yn 1941. Wedi colli ei siop a'i gartref, symudodd Aneirin a'i deulu i Dŷ-croes, ac ymunodd yntau â staff y BBC, fel darllenydd newyddion rhan-amser i ddechrau, ac wedyn fel cynhyrchydd sgyrsiau radio a rhaglenni nodwedd. Dychwelodd i Lundain am gyfnod, i ddilyn ei yrfa newydd fel darlledwr, ac ar ddiwedd y rhyfel ymunodd â staff y BBC yng Nghaerdydd