Canlyniadau chwilio

25 - 36 of 211 for "1941"

25 - 36 of 211 for "1941"

 • DAVIES, CLEMENT EDWARD (1884 - 1962), gwleidydd dychwelodd at y Blaid Ryddfrydol annibynnol yn 1941. Yng nghyfnod Rhyfel Byd II yr oedd yn un o gefnogwyr pybyr y glymblaid. Yn 1945 gwnaethpwyd ef yn gadeirydd y Blaid Ryddfrydol a daliodd y swydd hyd 1956. Yr oedd yn ymladdwr cadarn dros ryddid a chyfiawnder cymdeithasol. Etholwyd ef yn gymrawd er anrhydedd o Neuadd y Drindod yn 1950 ac yn feinciwr yn Lincoln's Inn yn 1953. Derbyniodd ryddfraint y
 • DAVIES, DAVID RICHARD (1889 - 1958), diwinydd, newyddiadurwr a chlerigwr fyddai yn ei alluogi i ganolbwyntio ar ysgolheictod ac ymchwil. Trodd at yr Eglwys Anglicanaidd am gefnogaeth, a maes o law cafodd ei dderbyn fel ymgeisydd at ei ordeinio. Yn dilyn cwrs yn Llyfrgell Sant Deiniol, Penarlâg, Sir y Fflint, fe'i hordeiniwyd yn ddiacon yn 1941 ac yn offeiriad yn 1942. Roedd yn giwrad yn St. John, Newland, Hull o 1941 i 1943, ac yn ficer West Dulwich o 1943 i 1947, a Holy
 • DAVIES, EDWARD TEGLA (1880 - 1967), gweinidog (EF) a llenor dreiddgar o wewyr enaid. Cyfieithwyd hi i'r Saesneg. Un nofel arall yn unig a gyhoeddodd: y nofel fer ddychanol Gyda'r glannau (1941). Yr oedd wedi ysgrifennu storïau byrion i gyfnodolion, a chasglodd hwy ynghyd yn Y Llwybr arian (1934). Ac eithrio nifer o lyfrau crefyddol i bobl ifainc, cyfrolau o ysgrifau a gyhoeddodd yn bennaf rhwng 1943 a diwedd ei oes: detholion, gan mwyaf, o'i ysgrifau wythnosol i'r
 • DAVIES, FRANCIS (1605 - 1675), esgob Llandaf llyfrgell yn yr eglwys gadeiriol (fe'i distrywiasid yn ystod y Werin-Lywodraeth); efe hefyd a osododd y gloch fwyaf yn nhŵr yr eglwys gadeiriol. Bu farw 14 Mawrth 1675, a chladdwyd ef o flaen yr allor yn Llandaf; daeth ei garreg fedd i'r golwg ar ôl y cyrch bomio o'r awyr yn 1941.
 • DAVIES, GLYNNE GERALLT (1916 - 1968), gweinidog (A) a bardd gyfrol o farddoniaeth: Yn ieuenctid y dydd (1941) a Y Dwyrain a cherddi eraill (1945). Ar ôl ei farwolaeth cyhoeddwyd trydedd gyfrol o'i farddoniaeth, Yr ysgub olaf (1971). Enillasai radd M.A. Prifysgol Lerpwl yn 1958 am draethawd ar fywyd a gwaith Gwilym Cowlyd a chyhoeddodd ei weddw ef dan y teitl Gwilym Cowlyd 1828-1904 (1976). Priododd Freda Vaughan Davies, Maesneuadd, Pontrobert a bu iddynt fab a
 • DAVIES, Syr HENRY WALFORD (1869 - 1941), cerddor Constance Margaret, merch William Evans, offeiriad Arberth a Chanon Tyddewi. Bu farw yn Wrington, Bryste, 11 Mawrth 1941.
 • DAVIES, JOSEPH EDWARD (1876 - 1958), cyfreithiwr rhyngwladol gan lywodraeth T.U.A.; a chafodd anrhydeddau cyffelyb gan lywodraethau deg gwlad arall. Ceir ysgrifau ganddo mewn amryw gylchgronau (1913-47), ac adroddiadau ar ddiwydiant, treth corfforaethau ac agweddau ar y gyfraith. Daeth yn adnabyddus i gylch ehangach wedi cyhoeddi ei lyfr dadleuol, Mission to Moscow (1941). Priododd (1), 10 Medi 1902, Emlen Knight, a bu iddynt dair merch: Eleanor, Rahel ac
 • DAVIES, RHYS JOHN (1877 - 1954), gwleidydd a swyddog undeb llafur Y Cristion a rhyfel (Pamphledi Heddychwyr Cymru III) yn 1941. Yr oedd yn gerddor brwdfrydig ac arweiniai'r gân yn aml yn ei gapel, Bootle End (A), Manceinion. Gwahoddid ef ar brydiau i arwain cymanfaoedd canu yng Nghymru a Lloegr. Yn ystod streic y glowyr yn 1898 ffurfiodd gôr o 25 o leisiau yn y Rhondda i deithio'r wlad i gasglu arian i helpu teuluoedd y streicwyr. Yn 1902 priododd â Margaret Ann
 • DAVIES, TUDOR (1892 - 1958), datganwr . Portreadodd Rudolfo gyda'r cwmni yn Llundain yn 1922, ac yn 1924 ef a ganai ran y prif gymeriad yn y perfformiad cyhoeddus cyntaf o Hugh the drover (Vaughan Williams) yn His Majesty's Theatre. Bu hefyd yn brif denor yn Sadler's Wells, 1931-41, a chyda chwmni opera Carl Rosa, 1941-6, ac fel aelod parhaol o'r cwmni yn Sadler's Wells ef a brotreadai'r prif gymeriad yn y perfformiad Saesneg cyntaf o Don Carlos
 • DAVIES, WILLIAM DAVID (1911 - 2001), ysgolhaig Beiblaidd 1940 gydag MA yn 1942. Fe'i hordeiniwyd yn weinidog ar eglwys Fowlmere, Swydd Caergrawnt, yn 1941 a pharhau yn diwtor rhan-amser yn ei goleg. Priododd ag Eurwen Llewelyn, hithau'n ferch i löwr o Lanaman, yn 1941. Buont yng Nghaergrawnt tan 1946 pan benodwyd ef yn Athro Testament Newydd yn y Yorkshire United College, Bradford, coleg hyfforddi gweinidogion ar gyfer Annibynwyr Lloegr. Tra oedd yn Swydd
 • DAVIES, WILLIAM LEWIS (1896 - 1941), gwyddonydd ac arbenigwr ar astudio llaeth y graddiodd yn Ph.D. Yn 1925 cafodd swydd ym Mhrifysgol Reading; dwy flynedd yn ddiweddarach cafodd swydd biogemegydd yn y ‘National Institute for research in Dairying’, ac yn 1939 etholwyd ef yn ‘Director of Dairy Research’ i Lywodraeth yr India. Yn gynnar wedi iddo gyrraedd yr India llwyddodd i gael sefydlu ‘The Imperial Dairy Research Institute’ a agorwyd ar Ddydd Gwyl Dewi 1941, eithr bu farw
 • EDWARDS, DAVID MIALL (1873 - 1941), diwinydd a llenor mewn amryw gyfeiriadau eraill hyd ei farw yn 1941. Yr oedd ei yrfa fel athro mewn diwinyddiaeth, llenor, a phregethwr yn un nodedig, a theimlid dylanwad ei waith a'i bersonoliaeth ymhell, yn enwedig yng Nghymru lle y gwnaethpwyd ei angerdd crefyddol yn amlwg mewn amryw gylchoedd cymdeithasol a diwylliadol. Diogelwyd ei safle ym myd diwinyddiaeth yn gyffredinol gan ddau lyfr, The Philosophy of