Canlyniadau chwilio

13 - 24 of 214 for "arthur"

13 - 24 of 214 for "arthur"

 • ROBERTS, ARTHUR RHYS (1872 - 1920), cyfreithiwr Ganwyd Arthur Rhys Roberts ar 27 Ebrill 1872 yn 20 Ogwen Terrace, Bethesda, yn unig blentyn i'r Parch. Thomas Roberts, gweinidog capel Jerusalem (Methodistiad Calfinaidd), a'i wraig Winifred, hithau hefyd yn blentyn i weinidog Methodistaidd, y Parch. Rees Jones (Brynmenai, y Felinheli). Ar gyfer ei addysg uwchradd, fe'i hanfonwyd i'r Salop School yng Nghroesoswallt, ysgol breswyl anenwadol. Wedi
 • JONES, GRIFFITH ARTHUR (1827 - 1906), clerigwr
 • DAVIES, DAVID ARTHUR (1913 - 1990), meteorolegydd Ganwyd Arthur Davies ar 11 Tachwedd 1913 yn y Barri, Sir Forgannwg, yr ail o blant Garfield Brynmor Davies, athro ysgol, a'i wraig Mary Jane (g. Michael, 1881-1974). Roedd ganddo un brawd, William Brynmor Davies (1911-1970). Cafodd ei addysg yn Ysgol Elfennol Heol Gladstone ac Ysgol Sir y Barri, ac aeth ymlaen i Brifysgol Cymru, Caerdydd, lle graddiodd gyda dosbarth cyntaf mewn mathemateg a
 • EVANS, LEWIS (1755 - 1827), mathemategwr nodedig iawn grybwylliad byr. Daeth ei ail fab, ARTHUR BENONI EVANS (1781 - 1854), ysgolfeistr a llenor, yn dad i Syr JOHN EVANS (1823 - 1908), gŵr enwog fel archaeologydd ac awdurdod ar arian bath, ac i SEBASTIAN EVANS (1830 - 1909), llenor, ac artist mewn gwydr. Mab i Syr John Evans oedd Syr ARTHUR JOHN EVANS (1851 - 1941), Ceidwad Amgueddfa Ashmole yn Rhydychen, ond enwocach fyth am ei waith yn
 • LLYGAD GŴR (fl. -1268-), bardd moliant warchod y ffin; (b) y pum awdl i Lywelyn ap Gruffudd. Dyma'r prif fynegiant mewn barddoniaeth Gymraeg o benllanw'r ysbryd Cymreig gorfoleddus a gydredai â llwyddiant y tywysog hwn. I'r bardd hwn, y mae Cymru'n un, Llywelyn yn ben o Hwlffordd i Gydweli, ' ni chais Sais droedfedd o'i fro'; llyw Gwynedd, Powys, a Dehau ydyw. Ni bu dim tebyg er dyddiau 'Fflamddwyn' a 'Gwaith Arfderydd'; y mae ef 'mal Arthur
 • ROBERTS, ARTHUR BRYN (1897 - 1964), undebwr llafur
 • JONES, ARTHUR (1776 - 1860), gweinidog gyda'r Annibynwyr gymanfa Conwy o eglwysi Arfon yn 1838 (o dan arweiniad ' Caledfryn ') ei ddiarddel ef a'i eglwys a sefydlu eglwys arall ym Mangor, sef Bethel. Achosodd y ddadl ddiflastod mawr a chryn niwed i Annibyniaeth yn y sir. Er cryfed gwrthwynebydd oedd ' Caledfryn,' ni syflodd Arthur Jones ddim.
 • ASHBY, ARTHUR WILFRED (1886 - 1953), economegydd amaethyddol
 • DEAKIN, ARTHUR (1890 - 1955), arweinydd undeb llafur
 • LEVI, THOMAS ARTHUR (1874 - 1954), Athro cyfraith
 • PROBERT, ARTHUR REGINALD (1909 - 1975), gwleidydd Llafur dros Aberdâr D. Emlyn Thomas, etholwyd Arthur Probert yn AS Llafur dros yr etholaeth mewn is-etholiad ym mis Hydref 1954 a daliodd ei afael yn y sedd nes iddo ymddeol o'r senedd yn Chwefror 1974. Yn is-etholiad 1954 ei wrthwynebwyr oedd Michael Roberts ar ran y Ceidwadwyr a Gwynfor Evans, llywydd Plaid Cymru ers 1945. Roedd Probert yn ysgrifennydd i'r Blaid Lafur Seneddol Gymreig, 1955-59, yn chwip
 • ROBERTS, DAVID (Dewi Ogwen; 1818 - 1897), gweinidog gyda'r Annibynwyr Ganwyd 19 Ebrill 1818 ym Mangor, mab y Parch. Dafydd Roberts, pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac arolygwr un o ysgolion Charles o'r Bala; ei fam o linach John Jones, Talsarn, a Cadwaladr Owen, Dolwyddelan. Addysgwyd ef i ddechrau mewn ysgol breifat yn y dref ac wedi hynny yn ysgol y Dr. Arthur Jones. Yn 1833 aeth yn brentis o argraffydd i swyddfa'r papur lleol. Derbyniwyd ef yn aelod yn