Canlyniadau chwilio

25 - 36 of 214 for "arthur"

25 - 36 of 214 for "arthur"

 • HUGHES, ROBERT ARTHUR (1910 - 1996), meddyg cenhadol yn Shillong, Meghalaya, Gogledd-ddwyrain India ac arweinydd dylanwadol yn Eglwys Bresbyteraidd Cymru meibion y rhan helaethaf o'u haddysg elfennol. O'r Tabernacl, Bangor, derbyniodd eu tad alwad i gapel Cymraeg y Presbyteriaid yn Waterloo, Gogledd Lerpwl, a derbyniodd yr efeilliaid eu haddysg yn ysgol Christchurch, ac Ysgol Ramadeg Waterloo ger Seaforth (1921-1925), ac yna yn ysgol ramadeg John Bright, Llandudno, pan ddaeth eu tad yn weinidog capel Shiloh yn y dref. Cafodd R. Arthur Hughes yrfa nodedig
 • PARRY, ROBERT (Robyn Ddu Eryri; 1804 - 1892), bardd Ganwyd yng Nghaernarfon, 7 Chwefror 1804, ei dad yn deiliwr, yn feddyg esgyrn, ac yn dipyn o brydydd. Bu yn ysgol Evan Richardson am ysbaid, a chafodd Peter Bailey Williams yn noddwr cynnar, ac Arthur Jones, Bangor, yn noddwr diweddarach. Eithr ni afaelodd o ddifrif mewn unrhyw alwedigaeth; dywed John Davies ('Gwyneddon') amdano, ' gan nad oedd wedi dysgu crefft ac nad oedd ganddo foddion
 • HUGHES, JOHN (1814 - 1889), peiriannydd ac arloeswr gweithfeydd yn Rwsia ddiwydiannol enfawr dyffryn y Don. Bu John Hughes farw yn 1889 a dygwyd ymlaen ei waith gan ei bedwar mab, gydag Arthur, ei ail fab, yn goruchwylio'r gweithfeydd yn Hughesoffka. Diddorol hwyrach fyddai dweud i Arthur Hughes gael ei briodi, ag Augusta James, Llanover, gan y bardd-bregethwr ' Islwyn.' Yn 1917 cymerodd y llywodraeth Sovietaidd feddiant o gwimnïau diwydiannol, ac felly daeth y Cwmni Newydd Rwsia
 • ROBERTS, RICHARD ARTHUR (1851 - 1943), archifydd a golygydd
 • PRICE, JOHN ARTHUR (1861 - 1942), bargyfreithiwr a newyddiadurwr
 • WILLIAMS, ARTHUR WYNN (1819 - 1886), meddyg a hynafiaethydd
 • JOHNES, ARTHUR JAMES (1809 - 1871), barnwr llysoedd sirol
 • EVANS, ARTHUR (1755 - 1837), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd
 • JONES, WILLIAM ARTHUR (1892 - 1970), cerddor
 • REES, REES ARTHUR (Rhys Dyfed; 1837 - 1866), bardd
 • TRUEMAN, Syr ARTHUR ELIJAH (1894 - 1956), Athro daeareg
 • HUMPHREYS-OWEN, ARTHUR CHARLES (1836 - 1905), Aelod seneddol