Canlyniadau chwilio

2173 - 2184 of 2202 for "edward jones"

2173 - 2184 of 2202 for "edward jones"

 • WILSON, RICHARD (1713 - 1782), arlunydd golygfeydd natur frawd yn oruchwyliwr stad Catherine Jones perthynas iddynt. Bu farw 15 Mai 1782 a chladdwyd ef yn yr Wyddgrug. Paentiodd Wilson amryw o'i brif wrthrychau fwy nag unwaith, a hynny'n ddigon diofal weithiau. Dioddefodd gan esgeulustod a pheth blinder yn ystod ei fywyd; erbyn heddiw, fodd bynnag, rhestrir ef ymhlith portreadwyr natur mawr y 18fed ganrif yn Ewrop. Ar ei orau y mae'n bencampwr dull ('style
 • WINTER, CHARLES (1700 - 1773), gweinidog gyda'r Bedyddwyr Arminaidd Abel Francis hefyd yn bresennol), cydsyniodd Winter (ond nid David a Jacob) i gymrodeddu, ac yn wir urddwyd ef wedyn yn gynorthwywr i Morgan Griffith (bu farw 1738), gweinidog yr eglwys. Ar farw Griffith, dymunai rhai godi Winter yn weinidog, ond gwell fu gan y mwyafrif Griffith Jones o Ben-y-fai, a chydweithiodd Winter ag ef yn gyfeillgar. Ond pan ymfudodd Jones (1749) i America, atgyfodwyd y dadlau
 • teulu WOGAN WOGAN, yn siryf Sir Aberteifi yn 1564 a Sir Benfro yn 1567 a 1572. Ei wraig oedd Cecil, merch Syr Edward Carne o Briordy Ewenni, Sir Forgannwg. Bu farw 4 Mai 1580. Urddwyd ei etifedd, Syr WILLIAM WOGAN (bu farw 1625), yn farchog cyn 1611 a phriododd Sibyl, merch Syr Hugh Owen o Orielton. Gwraig eu mab, Syr JOHN WOGAN (1588 - 1644), oedd Jane, merch Syr Thomas Colclough o Tintern, sir Wexford; priodwyd
 • teulu WOOD, sipsiwn Cymreig hwn oedd (a) JOHN WOOD JONES (1800 - 1844), telynor Cerddoriaeth Perfformio Dywed rhai iddo gael ei eni ar fin y ffordd tuag Abermaw. Bedyddiwyd ef yn Llanfihangel-y-Traethau, 6 Ebrill 1800. Dysgodd ganu'r delyn gan ei dad a chan Richard Roberts o Gaernarfon (1769 - 1855), a thyfodd yn un o delynorion enwocaf ei dylwyth a'i wlad; ' John Jones ' y gelwid ef gan amlaf. Bu'n delynor i deulu Glanbrân
 • WOODING, DAVID LEWIS (1828 - 1891), achydd, hanesydd, llyfrgarwr a siopwr a Lloegr. Priododd Marianne, merch Peter Jones, yn eglwys Llanddewi, Abergwesyn 18 Mehefin 1858. Bu farw 2 Mai 1891 wedi gwaeledd byr a chladdwyd ef ym mynwent Beulah (A). Yn 1861 cymerodd gyfrifoldeb o'r siop. Galluogodd hyn iddo ddatblygu ei brif ddiddordebau. Un o'i gyfoedion oedd David Lloyd Isaac, ficer Llangamarch ac awdur, ac ymhen y rhawg prynodd ei lawysgrifau i gyd. Ymaelododd gydag
 • WOOLLER, WILFRED (1912 - 1997), cricedwr a chwaraewr rygbi sgoriodd fwy na 1,000 o rediadau am y tro cyntaf, a rhannu partneriaeth record seithfed-wiced o 195 gyda Willie Jones yn erbyn swydd Gaerhirfryn, a chipio 79 wiced. Yn gapten cadarn, arweiniodd Forgannwg yn 1948 i'w teitl pencampwriaeth sirol cyntaf. Yr oedd yn faeswr coes-fer eofn, ac yn y 1950au mi fyddai yn aml yn agor y batio a'r bowlio. Yn 1954, pan oedd yn 41 mlwydd oed, llwyddodd i gyflawni'r dwbl
 • teulu WYNN Glyn (Cywarch), Brogyntyn, eiddo John Jones, Uwchlaw'r Coed, ewythr Wynne, ac, ar 9 Tachwedd 1706, anfonodd lythyr at yr arglwyddes, a oedd bellach yn weddw, yn gofyn iddi hi a'i mab WILLIAM OWEN, adael i'r ysgrifennydd a'i blwyfolion ym mhlwyf Llandanwg gael yr hen Shire Hall yn Harlech i'w droi'n gapel anwes; y mae'r ddau lythyr yng nghasgliad Brogyntyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru - gweler Ellis Wynne: Dauganmlwyddiant, a
 • teulu WYNN Rûg, Boduan, Bodfean, Ceir manylion am rai o aelodau'r teulu hwn yn erthyglau ar Bodvel (Teulu), Bodfel, Sir Gaernarfon, Glynn (Teulu), Glynllifon, Sir Gaernarfon, a Nannau, ' Nanney ' (Teulu), Sir Feirionnydd. Dangosir yn yr erthygl ar deulu Nannau sut y daeth EDWARD WILLIAMES SALUSBURY VAUGHAN (bu farw 1807), mab Syr Robert Howell Vaughan (y barwnig 1af o Nannau; bu farw 1796) yn berchen tiroedd Rûg drwy ewyllys yr
 • teulu WYNN Bodewryd, ôl. Bu HUW GWYN farw yn 1562 (cyn 28 Medi), gan adael 10 o blant. Yr oedd ei weddw yn fyw yn 1588 ac yn briod â Huw Lewis ap Hywel. EDWARD AP HUW GWYN oedd yr etifedd, a bu ef yn ymgyfreithio â'i fam ynghylch eiddo ei daid, Dafydd ap Rhys ap Llywelyn, yn 1564-5. Ei wraig gyntaf ef oedd Elisabeth ferch John ap Rhys ap Llywelyn ap Hwlcyn o Fodychen, a gwnaethpwyd eu cyfamod priodas, 14 Mawrth 1555/6
 • teulu WYNN Maesyneuadd, Llandecwyn , ferch Maurice Gethin, Voelas, sir Ddinbych. Aer Dafydd a Lowry oedd HUMPHREY AP DAFYDD (yma gellir nodi bod Humphrey ap Dafydd yn ewythr i Humphrey Davies, ficer Darowain). Priododd Humphrey ap Dafydd ag Annes, ferch Eliza Morris (Ellis ap Maurice), Clenennau, Sir Gaernarfon - a'i aer oedd yr EDWARD AB HUMPHREY a fu farw yn 1620 ac y canwyd cywyddau marwnad iddo gan John Phylip, Richard Phylip, a
 • teulu WYNN Ynysmaengwyn, Dolau Gwyn, Phylip gywydd iddo. Bu Lewis Gwyn yn briod ddwywaith - (1) â Jane, ferch Hugh Nanney, Nannau, a chael Gwen (isod) ac Elizabeth, a briododd Edward (?) Nanney, Nannau, a (2) ag Annes, ferch Hugh Gwyn ab Evan, Llwyn Griffri, Llanddwywe, a chael ohoni bedair merch - daeth un o'r rhain yn gyd-aeres maes o law. Yr oedd Lewis Gwyn yn noddwr beirdd. Ysgrifennodd Richard Phylip ddau gywydd i ryw lestr diod
 • teulu WYNN Wynnstay, stad Llanforda, Croesoswallt, gan yr olaf o'r Llwydiaid; bu farw 11 Gorffennaf 1700. Priododd ei fab, Syr WILLIAM WILLIAMS (1684 - 1740), yr ail farwnig, â Jane, merch ac aeres Edward Thelwall o Blas y Ward, a gor-wyres i'r enwog Syr John Wynn o Wydir; bu'n siryf Sir Drefaldwyn, 1705, Sir Feirionnydd, 1706, ac yn aelod seneddol tros sir Ddinbych, 1708-10. Y mab hynaf o'r briodas ydoedd Syr WATKIN