Fe wnaethoch chi chwilio am iolo morganwg

Canlyniadau

CYNWAL, WILIAM (bu farw 1587 neu 1588), bardd

Enw: Wiliam Cynwal
Dyddiad marw: 1587 neu 1588
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

O Ysbyty Ifan, sir Ddinbych, disgybl i Ruffudd Hiraethog a disgybl pencerddaidd ail eisteddfod Caerwys (1568). Cadwyd nifer mawr o'i gerddi, yn y mesurau caeth gan mwyaf, a llawer ohonynt yn llawysgrif y bardd (e.e., NLW MS 3030B ). Testunau ei farddoniaeth oedd mawl, marwnad, a gofyn i wahanol foneddigion Gogledd Cymru, crefydd, serch, dychan, ac ymryson. Yr enwocaf o'r ymrysonau yw'r un hir rhyngddo ag Edmwnd Prys. Ceir ganddo hefyd herodraeth (e.e., Bangor MS. 5943), brut (Peniarth MS 212 ), gramadeg (Cardiff MS. 38), a darn o eiriadur yn llaw Edward Williams ('Iolo Morganwg') (NLW MS 13142A ). Cedwir copi o'i ewyllys, a wnaethpwyd ychydig cyn ei farw, yn y Llyfrgell Genedlaethol. Fe'i claddwyd yn Ysbyty Ifan a chanwyd marwnad iddo gan Edmwnd Prys.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Canlyniadau

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.