DAFYDD ap HYWEL ab IEUAN FYCHAN, bardd a flodeuai yn ôl pob tebyg rhwng 1480 a 1510

Enw: Dafydd Ap Hywel Ab Ieuan Fychan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Rhiannon Francis Roberts

Ni wyddys nemor ddim amdano ond dywedir iddo gael ei gladdu yn Llandrillo. Ymhlith ei waith ceir cywyddau marwnad i ddau fardd, sef Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd a Syr Rhys.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/