DAFYDD ap HYWEL ab IEUAN FYCHAN, bardd a flodeuai yn ôl pob tebyg rhwng 1480 a 1510

Enw: Dafydd ap Hywel ab Ieuan Fychan
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Rhiannon Francis Roberts

Ni wyddys nemor ddim amdano ond dywedir iddo gael ei gladdu yn Llandrillo. Ymhlith ei waith ceir cywyddau marwnad i ddau fardd, sef Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd a Syr Rhys.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.