DANIEL ap LLOSGWRN MEW, bardd

Enw: Daniel Ap Llosgwrn Mew
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: David Myrddin Lloyd

Ceir awdl-farwnad i Owain Gwynedd (bu farw 1170) a briodolir iddo yn Hendreg. MS. 21ab, a Myv. Arch., 193a. Y mae ‘Llyfr Coch Hergest,’ col. 1401, yn priodoli iddo gadwyn o englynion marwnad i Ruffudd ap Cynan ab Owain Gwynedd (bu farw 1200) a geir yn Hendreg. MS. 113b ac yn y Myv. Arch., 204b, fel gwaith Llywarch ab Llywelyn (Prydydd y Moch). Ni wyddom ddim pellach am y Daniel hwn. Yn ei awdl-farwnad i Owain Gwynedd gwelir enghraifft dda o'r ‘Titanism’ y sonia Matthew Arnold amdano fel nodwedd mewn barddoniaeth Gymraeg : ‘A mi bei gallwn ymgerydd â Duw, yd oedd im y defnydd.’

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/