DAVIES, JOHN GRIFFITH (1836 - 1861), bardd a chyfieithydd

Enw: John Griffith Davies
Dyddiad geni: 1836
Dyddiad marw: 1861
Rhiant: Phoebe Davies (née Griffiths)
Rhiant: John Davies
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd a chyfieithydd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: William Williams

Yr ail o bedwar o blant a fu i John [ George ] Davies (‘Siôn Gymro’), Yetwen, Glandwr, sir Benfro, a'i wraig Phoebe, merch J. D. Griffiths ac wyres y Parch. John Griffiths, Glandwr. Bu farw'r pedwar plentyn ym gymharol ifanc — Mary Ann yn 1860 yn 26, Elizabeth yn 1859 yn 19, David yn 1848 yn 5 oed, a John Griffith, a syrthiodd dros fwrdd y llong Hibernia yn agos i Lerpwl, 14 Mawrth 1861, pan oedd yn 25 mlwydd oed.

Addysgwyd ef yn ysgol ddyddiol James Humphreys, Glandwr, ac ysgolion Ceinewydd a Thredeml, sir Benfro. Prentisiwyd ef yn deiliwr yn Arberth. Etifeddodd lawer o ddawn ei dad at ddysgu ieithoedd, ac aeth i'r môr fel morwr a theithio'r gwledydd tramor er mwyn gwneuthur hynny. Dysgwyd Lladin iddo gan ei dad, ac yna meistrolodd Hebraeg, Ffrangeg, Almangeg, ac Eidaleg.

Ysgrifennodd lawer o farddoniaeth a rhyddiaith, y rhan fwyaf ohono'n gyfieithiadau, ond ychydig o'i waith llenyddol sydd wedi'i gadw, ac ni chyhoeddwyd dim ohono yn ystod ei fywyd. ‘Gwylofain Petrarc,’ cyfieithiad o'r Eidaleg, yw ei waith mwyaf adnabyddus. Ymddangosodd hwn mewn amryw o'i fywgraffiadau; ceir enghraifft o'i brydyddiaeth Saesneg, ‘The Grave,’ yn Y Beirniad, 1863, iv.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/