EDWARDS, RICHARD FOULKES (‘Rhisiart Ddu o Wynedd’; 1836 - 1870), bardd

Enw: Richard Foulkes Edwards
Ffugenw: Rhisiart Ddu o Wynedd
Dyddiad geni: 1836
Dyddiad marw: 1870
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Barddoniaeth
Awdur: Elwyn Evans

Ganwyd 14 Ionawr 1836 yn ardal Bodfari. Symudodd oddi yno gyda'i rieni i Blas Llanychan, Rhuthyn. Dechreuodd farddoni pan oedd yn ifanc, ac yn 1856 daeth yn ail yn eisteddfod Bangor am ei awdl, ‘Yr Amaethwr.’ Yn 1858 cyhoeddwyd cyfrol o'i farddoniaeth, Y Blaenffrwyth, gan Thomas Gee, Dinbych. Enillodd gadair eisteddfod Llandudno yn 1864 am ei awdl ‘Ioan yn Ynys Patmos,’ ac yn eisteddfod Aberystwyth yn 1865 enillodd wobr am ‘Draethawd Beirniadol ar Eben Fardd a'i Athrylith.’ Yn 1869, yn eisteddfod Lerpwl, enillodd gadair am ei farwnad i'r Parch. Henry Rees. Bu am ysbaid yn ysgrifennydd i gyfreithiwr yn Rhuthyn ac wedi hynny i Thomas Gee yn Ninbych. Aeth i Goleg yr Annibynwyr yn y Bala i baratoi am y weinidogaeth, a chafodd alwad i fugeilio eglwys Mynyddislwyn, sir Fynwy. Ni dderbyniodd yr alwad, ond yn Mai 1867 aeth at ei rieni i'r Unol Daleithiau, ac yno, yn Oskosh, Wisconsin, y bu farw ar 8 Mawrth 1870.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/