EDWARDS, ROBERT (‘Robin Ddu o Feirion’; 1775 - 1805), bardd, llenor, a hynafieithydd

Enw: Robert Edwards
Ffugenw: Robin Ddu o Feirion
Dyddiad geni: 1775
Dyddiad marw: 1805
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd, llenor, a hynafieithydd
Maes gweithgaredd: Hanes a Diwylliant; Llenyddiaeth ac Ysgrifennu; Barddoniaeth; Ysgolheictod ac Ieithoedd
Awdur: Elwyn Evans

brodor o Drawsfynydd. Cyfansoddodd lawer o farddoniaeth. Ceir enghreifftiau o'i waith yn Corff y Gainc (‘Ddafydd Ddu Eryri’) — sef ‘Englyn, Cyffes y Bardd,’ a ‘Cywydd Marwnad Rowland Hugh, bardd o'r Graienyn, gerllaw'r Bala, 1802.’. Yn Seren Gomer, 1835, 275, ceir ei benillion ‘Gofal Duw.’ Y mae englynion coffa iddo gan ‘Gutyn Peris’ yn Corff y Gainc, ac ar ei garreg fedd y mae 12 o englynion gan yr un awdur. Cyfeirir ato ar ei garreg fedd fel ‘olrheiniwr dyfal,’ a chasglodd ynghyd nifer o lawysgrifau. Bu farw 18 Chwefror 1805 a'i gladdu yn Nhrawsfynydd ar y 21.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/