EDWARDS, WILLIAM (‘Gwilym Padarn’; 1786 - 1857), bardd

Enw: William Edwards
Ffugenw: Gwilym Padarn
Dyddiad geni: 1786
Dyddiad marw: 1857
Plentyn: Griffith Edwards
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

brodor o Llanberis, Sir Gaernarfon, lle y gweithiai fel chwarelwr. Enillodd gryn fri fel bardd, a chyhoeddodd gyfrol o farddoniaeth yn 1829 dan y ffugenw ‘Eos Padarn.’ Daeth ei fab Griffith Edwards yn fardd a hynafiaethwr enwog (‘Gutyn Padarn’). Fe'i claddwyd yn Llanberis 3 Hydref 1857.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/