EDWARDS, WILLIAM ('Gwilym Padarn '; 1786 - 1857), bardd

Enw: William Edwards
Ffugenw: Gwilym Padarn
Dyddiad geni: 1786
Dyddiad marw: 1857
Plentyn: Griffith Edwards
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

brodor o Llanberis, Sir Gaernarfon, lle y gweithiai fel chwarelwr. Enillodd gryn fri fel bardd, a chyhoeddodd gyfrol o farddoniaeth yn 1829 dan y ffugenw ' Eos Padarn.' Daeth ei fab Griffith Edwards yn fardd a hynafiaethwr enwog (' Gutyn Padarn '). Fe'i claddwyd yn Llanberis 3 Hydref 1857.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.