EVANS, JOHN (1756-1846), meddyg

Enw: John Evans
Dyddiad geni: 1756
Dyddiad marw: 1846
Priod: Jane Evans (née Wilson)
Plentyn: William Edward Evans
Plentyn: Thomas Evans
Plentyn: Robert Wilson Evans
Rhiant: John Evans
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: meddyg
Maes gweithgaredd: Meddygaeth
Awduron: Frederick John North, Robert Thomas Jenkins

Mab John Evans, gwneuthurwr mapiau. Ganwyd 4 Gorffennaf 1756 yn Llwyn-y-groes, Llanymynech. Cafodd ei addysg yn Ysgol Westminster, yn Rhydychen, ac yn Edinburgh, lle y graddiodd yn M.D. Ymsefydlodd yn Amwythig, ac (wedi marw ei dad) yn Llwyn-y-groes. Priododd Jane Wilson, o sir Gaerlleon, a bu iddynt bum mab a phedair merch. Yr oedd iddo ddiddordeb mewn gwenyn; ceir nodiadau defnyddiol ganddo mewn darn o farddoniaeth a elwir ‘The Bee’.

Yn ôl llyfr cofnodion y Royal Society of Arts ymddengys iddo ailgyhoeddi mapiau ei dad c. 1799, eithr gan nad oedd yr arian a gafwyd wrth eu gwerthu gymaint â thraul y cyhoeddi ceisiodd fanteisio ar gynnig y gymdeithas honno i roddi gwobr i bersonau ‘who should complete and publish an accurate survey of any one country of not less than one inch to the mile.’ Er na wnâi'r cyhoeddiad gydymffurfio'n gyfan gwbl â thelerau'r cynnig rhoes y gymdeithas 45 gini i John Evans ar awgrym is-bwyllgor y ‘Polite Arts,’ 25 Mawrth 1802. Ar 11 Awst y flwyddyn honno yr oedd papurau Amwythig yn hysbysu cyhoeddi ‘a new and improved impression of Evans Reduced Map of North Wales,’ a bod yr argraffiad hwn yn dangos ‘several new or intended roads.’ Gwelir felly mai am fapiau ei dad y cafodd John Evans y wobr ac na wnaeth ef ddim namyn dangos arnynt y ffyrdd newydd yn ei argraffiad ef, Awst 1802. Bu farw yn Hydref y flwyddyn 1846 yng nghartref ei fab, yr archddiacon Evans, yn Heversham, Westmorland.

Haedda tri o feibion y Dr. John Evans ryw gymaint o sylw: Robert Wilson Evans (1789 - 1866), clerigwr, cymrawd ac athro yng Ngholeg y Drindod, Caergrawnt, ac awdur toreithiog, a ddaeth yn archddiacon Westmorland; Thomas Evans (1791 - 1853), swyddog yn y llynges, a fu'n brwydro yn y rhyfeloedd yn erbyn Napoleon; a William Edward Evans (1801 - 1869), clerigwr, a ddaeth yn ganon yn Henffordd. Adroddir gyrfa'r tri yn Williams, Montgomeryshire Worthies, a chafodd Robert Wilson Evans le hefyd yn y D.N.B.

Awduron

Ffynonellau

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/