EVANS, JOHN (?- 1784), cynghorwr Methodistaidd

Enw: John Evans
Dyddiad marw: 1784
Plentyn: John Evans
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: cynghorwr Methodistaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Gomer Morgan Roberts

brodor o Gil-y-cwm, Sir Gaerfyrddin. Teithiodd lawer yn y Gogledd a'r De, a chafodd ei erlid mewn rhai mannau. Yr oedd ganddo ddawn felys, ond taranai hefyd ar adegau. Enwir ‘John Evan of Killycomb’ yn ewyllys Morgan Rhys, yr emynydd, 1779. Canodd William Williams, Pantycelyn, farwnad fer iddo, ac yn ôl honno fe'i claddwyd yng Nghil-y-cwm ym Mawrth 1784. Gwnaed casgliad i gynorthwyo ei weddw a'i blant yn sasiwn Llangeitho, 1785. Mab iddo oedd JOHN EVANS, Llanymddyfri (Llandeilo Fawr wedyn), pregethwr sychlyd a chwerylgar a ymunodd â'r Eglwys Sefydledig cyn diwedd ei oes.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/