EVANS, WILLIAM (1795 - 1891), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd

Enw: William Evans
Dyddiad geni: 1795
Dyddiad marw: 1891
Priod: Margaret Evans (née Cadwgan)
Plentyn: David Evans
Rhiant: Elizabeth Evans
Rhiant: David Evans
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Gomer Morgan Roberts

Ganwyd 30 Mehefin 1795, yn Garthgraban-fach, Llantrisant, Morgannwg, mab David ac Elizabeth Evans. Addysgwyd ef yn Ysgol yr Eryr yn y Bontfaen. Cafodd argyhoeddiad yn 1814 dan weinidogaeth y Parch. Evan Jones, Merthyr Tydfil, ac ymaelododd â'r Methodistiaid yn Nhonyrefail. Priododd yr un flwyddyn Margaret Cadwgan o Landyfodwg, ac ymsefydlodd y ddau yng Nghae'r Curlas Uchaf. Dechreuodd bregethu yn 1818, ac ordeiniwyd ef yn sasiwn Aberteifi, 1825. Teithiodd a phregethodd dros Gymru oll ar hyd ei oes faith, a hoffid ef yn fawr ar gyfrif pertrwydd ei sylwadau a gloywder ei ddoniau. ‘Cloch arian Tonyrefail’ y gelwid ef gan ei gyfoeswyr. Ef ac Edward Matthews, Ewenni a ledaenodd Fethodistiaeth ym Morgannwg yn nyddiau'r cynnydd mawr ym mhoblogaeth y sir. Pregethodd yn agoriad y rhan fwyaf o'r capeli newyddion a godid. Bu farw 14 Chwefror 1891, a chladdwyd ef ym mynwent Tonyrefail. Ysgrifennwyd ei gofiant gan ei ŵyr, William Evans, Doc Penfro. Gorŵyres iddo ydoedd Clara Novello Davies, cantores.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/