GORONWY GYRIOG (fl. c. 1310-60), bardd o Fôn;

Enw: Goronwy Gyriog
Plentyn: Iorwerth ab y Cyriog
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Place: Fôn
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

tad, y mae'n debyg, i'r bardd Iorwerth ab y Cyriog. Ni wyddys unrhyw fanylion amdano, ond cadwyd peth o'i farddoniaeth yn ‘Llyfr Coch Hergest’ a rhai llawysgrifau eraill sy'n cynnwys awdl i Fadog ab Ierwerth (esgob Bangor) ac englynion marwnad i Wenhwyfar, gwraig Hywel ap Tudur o Fôn (brawd Goronwy Penmynydd). Ymddengys mai ef biau rhan, o leiaf, o'r farddoniaeth a briodolir i ‘Gutun Ceiriog’ a ‘Gutun Cyriog’ yn B.M. Add. MS. 14866, Cardiff MS. 26, Llanst. MSS. 47, 122, 134, Merthyr Tydfil MS., N.L.W. MSS.; 1578, 13061, a Peniarth MSS. 54, 112, 23 9.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/