IORWERTH ab Y CYRIOG (fl. c. 1380), bardd

Enw: Iorwerth ab Y Cyriog
Rhiant: Goronwy Gyriog
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

brodor o Fôn, a mab i'r bardd, Goronwy Gyriog, y mae'n debyg. Yn ôl marwnad Sefnyn iddo ymddengys ei fod mewn urddau eglwysig. Cadwyd peth o'i farddoniaeth, ac yn ei phlith awdl i Dduw, awdl i ferch, a chywydd i ddiolch am gae a gafodd gan ferch.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.