GRIFFITHS, THOMAS (1645 - 1725) gweinidog cyntaf eglwys Fedyddiedig y Welsh Tract yn nhalaith bresennol Delaware, U.D.A.;

Enw: Thomas Griffiths
Dyddiad geni: 1645
Dyddiad marw: 1725
Priod: Elizabeth Griffiths
Plentyn: Judith Morgan (née Griffiths)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog cyntaf eglwys Fedyddiedig y Welsh Tract
Place: Delaware U.D.A.
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Benjamin George Owens

Ganwyd yn Llanfyrnach, Sir Benfro, yn 1645, ond ‘o blwyf Melinau’ yw'r disgrifiad ohono ef ac Elizabeth ei wraig yng nghofrestr eglwys Rhydwilym yn 1689. Nid oes dystiolaeth yn llyfr yr eglwys ei fedyddio yno, fel y dywed rhai ysgrifenwyr, yn 1677, nac ychwaith ei ordeinio yn un o gydweinidogion a chynorthwywyr William Jones, ond gwyddys mai ef a arweiniodd y fintai fechan o'r aelodau a ymfudodd i'r America yn 1701, ac ymsefydlu i ddechrau yn Penepek, Pennsylvania, ac yn 1703 yn y Welsh Tract. Bu farw 25 Gorffennaf 1725, yn 80 oed, a'i gladdu, yn Penepek medd rhai ond yn fwy na thebyg ym Mhencader, Delaware. Mab-yng-nghyfraith iddo oedd Abel Morgan.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/