GRUFFYDD, JEREMY (neu IEUAN) (' Teiliwr Llawen '), bardd a flodeuai tua chanol y 17eg ganrif.

Enw: Jeremy Gruffydd
Ffugenw: Teiliwr Llawen
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Griffith Milwyn Griffiths

Disgrifir ef fel o blwyf Cerrig y Drudion, sir Ddinbych. Dywedir bod peth o'i waith yng nghasgliad Ffoulke Owen, Cerdd Lyfr, 1686. Ceir cerdd o'i eiddo yn T. Jones, Carolau a Dyriau Duwiol, 1696, a pheth o'i waith yn N.L.W. MS. 5545 a Cwrtmawr MS. 127.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/