HUGHES, HUGH PRICE (1847 - 1902), gweinidog Wesleaidd

Enw: Hugh Price Hughes
Dyddiad geni: 1847
Dyddiad marw: 1902
Priod: Mary Katherine Howard Hughes (née Barrett)
Rhiant: Anne Hughes (née Phillips)
Rhiant: John Hughes
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: gweinidog Wesleaidd
Maes gweithgaredd: Crefydd
Awdur: Thomas Iorwerth Ellis

mab John Hughes, llawfeddyg, Caerfyrddin, ac Anne ei wraig (ŵyres Samuel Levi Phillips); ganed yn y dref honno 8 Chwefror. O du ei fam perthynai i David Charles (I a II). Bu mewn ysgolion yng Nghaerfyrddin ac Abertawe, ac yna aeth i Goleg Richmond, Llundain. Graddiodd B.A. ym Mhrifysgol Llundain yn 1869, ac M.A. yn 1884. Yn Dover yr oedd ei ofalaeth gyntaf, ac ar ôl gweinidogaethu yn Brighton, Tottenham, Dulwich, a Rhydychen, daeth i Lundain yn 1884. Yn 1886 cychwynodd genhadaeth gorllewin Llundain, a'i pharhau hyd ddiwedd ei oes. Bu'n olygydd ar y Methodist Times, a chyhoeddi nifer o bamffledi crefyddol. Yn 1898 bu'n llywydd y gymanfa Fethodistaidd, ac yn ei flynyddoedd olaf cyfrifid ef yn un o arweinwyr bywyd crefyddol y wlad ac yn un o gynheiliaid cryfaf y gydwybod ymneilltuol. Priododd Mary Katherine Howard, merch y Parch. Alfred Barrett, o Goleg Richmond, a bu iddynt ddau fab a dwy ferch. Bu farw yn Llundain, 17 Tachwedd 1902.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/