HUW CORNWY (fl. 1580-1596), bardd

Enw: Huw Cornwy
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Robert (Bob) Owen

brodor o blwyf Llanfair-yng-nghornwy, sir Fôn, efallai. Canodd farwnadau i Feurigiaid Bodorgan a Rhydderchiaid Myfyrian, sir Fôn, ac i Rhys ap Thomas, a bu'n ‘ymryson’ â Rhydderch ap Rhisiart o Fyfyrian.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/