HUW CORNWY (fl. 1580-1596), bardd

Enw: Huw Cornwy
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Robert (Bob) Owen

brodor o blwyf Llanfair-yng-nghornwy, sir Fôn, efallai. Canodd farwnadau i Feurigiaid Bodorgan a Rhydderchiaid Myfyrian, sir Fôn, ac i Rhys ap Thomas, a bu'n 'ymryson' â Rhydderch ap Rhisiart o Fyfyrian.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.