HUW ap RHISIART ap DAFYDD (fl. yn ail hanner y 16eg ganrif), Cefn Llanfair, Sir Gaernarfon; bardd

Enw: Huw ap Rhisiart ap Dafydd
Plentyn: Richard Hughes
Rhiant: Rhisiart ap Dafydd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: William Llewelyn Davies

a thad i fardd, sef Richard Hughes (bu farw 1618). Yn N.L.W. MS. 16 (239) ceir '6 o englynion pan oedd y bardd yng ngharchar efo gwyr Llŷn yn Llundain yn amser Iarll Leister ynghylch y gwlltir' a '12 o Englynion i'r Udonwyr'; yn Glyn Davies (N.L.W.) MS. 2 (15), a Mostyn MS. 145 (203), ceir 'marwnad Sion Smyth.' Ceir enghreifftiau (neu gopïau) eraill o'i waith yn N.L.W. MS. 5272 (102), Mostyn MSS. 131 (50), 144 (466), 145 (641, 644, 738); Cardiff MS. 8 (255); Cwrtmawr MSS. 14 (69), 114 (277); Wynnstay MS. 6 (143); Brogyntyn MS. 4 (59, 63). Na chymysger ef a Huw Llŷn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.