HUW LLŶN (fl. c. 1552-1594), bardd

Enw: Huw Llŷn
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Eisteddfod; Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

brodor o Lŷn a raddiodd yn ddisgybl pencerddaidd cerdd dafod yn eisteddfod Caerwys yn 1568 (Pen. MS. 132 (59)). Efallai ei fod yn frawd i Wiliam Llŷn (NLW. MSS. 1244 (28), 1580 (308); B.B.C.S., ix, 112, etc.). Dywedir gan ‘Myrddin Fardd,’ J. E. Griffith, a J. C. Morrice mai'r boneddwr Huw ap Rhisiart ap Dafydd o Gefn Llanfair oedd Huw Llŷn. Gwyddys fod Huw ap Rhisiart hefyd yn fardd, ond nid oes unrhyw brawf mai'r un person oeddynt. Cadwyd peth o farddoniaeth Huw Llŷn, ac yn ei phlith gerddi i Walter Devereux (iarll Essex), Henry Rowland (esgob Bangor), Simwnt Thelwal o Blas y Ward, ac i'r Deheuwyr Tomas Fychan (Pembre), Gruffudd Dwn (Ystrad Merthyr), Wiliam a Siors Owen (Henllys), a Sion Llwyd (Cilgwyn). Canwyd ymryson rhyngddo a Sion Mawddwy, ac un arall rhwng Wiliam Cynwal ac ef a'r pedwar bardd Wiliam Llŷn, Ieuan Tew, Sion Phylip, a Hywel Ceiriog. Gwelir enghraifft o'i law yn Llanst. MS. 40 (149-56).

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/