HYWEL YSTORM (neu YSTORYN), clerwr, neu fardd gogan yn canu yn hanner cyntaf y 14eg ganrif.

Enw: Hywel Ystorm (neu Ystoryn)
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: clerwr, neu fardd gogan
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: David Myrddin Lloyd

Ffurf ei enw yn llawysgrif Mostyn 118 (509) yw ‘Ystoryn,’ ond ‘Ystorym’ sydd yn y Llyfr Coch, col. 1337, lle ceir uwchben cerdd o'i waith mai ‘Howel Ystorym ae cant y ad(d)af eurych.’ Priodola G. J. Williams (Traddodiad Llenyddol Morgannwg, 6-8) iddo'r holl ganu gogan dienw sy'n dilyn hyd at ddiwedd col. 1348, a dyna'i sail dros ei ystyried yn gyfoeswr â Chasnodyn — gweler col. 1341, ll. 42. Os felly canodd ddychangerddi i wŷr yn y Gogledd o Fôn i Faelor, a hefyd ym Morgannwg.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/