IDWAL ap MEURIG (bu farw 996);

Enw: Idwal ap Meurig
Dyddiad marw: 996
Plentyn: Iago ab Idwal
Rhiant: Meurig ab Idwal Foel
Rhyw: Gwryw
Maes gweithgaredd: Gwleidyddiaeth a Mudiadau Gwleidyddol; Teuluoedd Brenhinol a Bonheddig
Awdur: Thomas Jones Pierce

mab Meurig ab Idwal Foel. Bu farw mewn alltudiaeth yn ystod cyfnod teyrnasiad Maredudd ab Owain dros Wynedd. Daeth ei fab Iago yn frenin ar Gwynedd yn nes ymlaen.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/

Mae'r Bywgraffiadur Cymreig yn cael ei ddarparu gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru. Mae ar gael am ddim ac nid yw'n derbyn cymorth grant. Byddai cyfraniad ariannol yn ein helpu i gynnal a gwella'r wefan er mwyn i ni fedru parhau i gydnabod Cymry sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i fywyd yng Nghymru a thu hwnt.

Ewch i'n tudalen codi arian am ragor o wybodaeth.