IEUAN ap MADOG ap DAFYDD (fl. c. 1500), bardd

Enw: Ieuan Ap Madog Ap Dafydd
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

Ni wyddys unrhyw fanylion amdano, ond cadwyd peth o'i waith mewn llawysgrifau, yn cynnwys cywyddau moliant i Syr William Gruffudd o'r Penrhyn a Sion Pilstwn, marwnad y bardd Syr Dafydd Trefor, ymryson ag Ieuan Delynor, a dychan i Badrig Wyddel.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/