IEUAN BRYDYDD HIR (Yr HYNAF) (fl. c. 1450), bardd

Enw: Ieuan Brydydd Hir
Rhyw: Gwryw
Galwedigaeth: bardd
Maes gweithgaredd: Barddoniaeth
Awdur: Ray Looker

dywedir ei fod yn frodor o Ardudwy yn Sir Feirionnydd. Ni wyddys dim pendant o'i hanes, ond cadwyd llawer o'i waith mewn llawysgrifau, ac argraffwyd o leiaf ddau o'i gywyddau. Ymhlith ei farddoniaeth ceir awdlau i Dduw, cywydd i Dduw a'r Forwyn Fair, cywydd i Wenfrewi S., cywydd a wnaeth y bardd yn ei henaint, cywydd i ofyn tarw, a dau gywydd ymryson â'r bardd Tudur Penllyn.

Awdur

Dyddiad cyhoeddi: 1953

Hawlfraint Erthygl: http://rightsstatements.org/page/InC-RUU/1.0/